Ιστιοπλοϊκός αγώνας «ΥΔΡΑ 2015» από την Παρασκευή 23 έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015. - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Breaking

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

Ιστιοπλοϊκός αγώνας «ΥΔΡΑ 2015» από την Παρασκευή 23 έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015.


Ο ιστιοπλοϊκός αγώνας «Υ∆ΡΑ 2015» διοργανώνετε κάθε χρόνο στο τέλος Οκτωβρίου συμπίπτοντας με την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και έχει καθιερωθεί σαν ένας ετήσιος θεσμός. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 17:00 Λήξη ορίου δηλώσεων συµµετοχής Πέµπτη 22 Οκτωβρίου 2015 18:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 16:00 1η Ιστιοδροµία : ΦΑΛΗΡΟ – Υ∆ΡΑ,
µήκους διαδροµής 36 ΝΜ περίπου Σάββατο 24 οκτωβρίου 2015 13;00 Εκδήλωση – Απονοµή επάθλων 1ης Ιστιοδροµίας Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 10:30 2 η Ιστιοδροµία Υ∆ΡΑ – ΦΑΛΗΡΟ), µήκους διαδροµής 36 ΝΜ
Ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος προκηρύσσει τον αγώνα «Υ∆ΡΑ 2015». Ο ιστιοπλοϊκός αγώνας της Ύδρας θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 23 έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 με την διαδρομή Φάληρο – Ύδρα – Φάληρο.


 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ