Νοεμβρίου 2000 - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Breaking

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2000

Γιώργος Μαυρωτάς

Γιώργος Ρέππας

Δημήτρης Μπιτσάκος

Δημήτρης Μάζης

Καϊάφας Φίλιππος

Καλακώνας Θοδωρής

ΧΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ

Πάτρας Βαγγέλης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ευγένιος Βούλγαρης