ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΪΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Breaking

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΪΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΑΪΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
15 Ιουνίου 2018 –  22 Ιουνίου 2018

Η αίτηση να σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου yno@otenet.gr