46ος ΑΓΩΝΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - Υ∆ΡΑ 2019 23 - 25 Μαρτίου 2019 - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Breaking

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

46ος ΑΓΩΝΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - Υ∆ΡΑ 2019 23 - 25 Μαρτίου 2019Ο Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) προκηρύσσει τον 46ο αγώνα της Ελληνικής Επαναστάσεως – Ύδρα 2019. Ο αγώνας θα διεξαχθεί από το Σάββατο 23 Μαρτίου µέχρι τη ∆ευτέρα 25 Μαρτίου 2019 και τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου Ύδρας.Φιλοξενών Όµιλος: ο Υδραϊκός Ναυτικός Όμιλος (Υ.Ν.Ο.)
Ο αγώνας της Ύδρας που συμπίπτει με την εθνική μας εορτή, της 25ης Μαρτίου, είναι η μεγάλη διοργάνωση που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής σεζόν. Ειδικά ο ανοιξιάτικος αγώνας προαναγγέλλει το καλοκαίρι που κάθε χρόνο, από αγωνιστικής πλευράς, γίνεται όλο και πιο θερμό. Ο αγώνας της Ύδρας της 25ης Μαρτίου διοργανώνεται από το 1973 από τον ΠΟΙΑΘ και συγκεντρώνει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό σκαφών.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ :                                                                                                    Πέµπτη 21.03.19 14:00 Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συµµετοχής Παρασκευή 22.03.19 18:00- 20:00 Παραλαβή Οδηγιών Πλου 20:00Συγκέντρωση Κυβερνητών Σάββατο 23.03.19 11:00 1ηΙστιοδροµία : Φαλήρου – Ύδρας. Εκκίνηση : Από τον όρµο Φαλήρου Απόσταση : 36 ν.µ. Κυριακή 24.03.19 13:00 Απονοµή επάθλων – Τοπική Εκδήλωση ∆ευτέρα 25.03.19 10:30 2η Ιστιοδροµία : Ύδρας – Φαλήρου Εκκίνηση : Από την Ύδρα Απόσταση : 36 ν.µ.


Έπαθλα του 46ου αγώνα της Ελληνικής Επαναστάσεως-Ύδρα 2019:                                                                                                                            Θα απονεµηθούν έπαθλα στον 1ο, 2ο και 3ο νικητή της γενικής βαθµολογίας σκαφών PerformanceSportκαθώς επίσης και στους νικητές των κλάσεων, ανάλογα µε τη συµµετοχή. Στις κατηγορίες σκαφών IRCSuperyachts & Double handed θα απονεµηθούν έπαθλα ανάλογα µε τη συµµετοχή. Έπαθλα πρώτης ιστιοδροµίας Φαλήρου - Ύδρας : Θα απονεµηθούν έπαθλα στους πρώτους νικητές των κλάσεων για την πρώτη ιστιοδροµία, από τον Υδραϊκό Ναυτικό Όμιλο (Υ.Ν.Ο.). 


[full_width]