41ος αγώνας της Ελληνικής Επαναστάσεως – Ύδρα 2014. - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Breaking

Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

41ος αγώνας της Ελληνικής Επαναστάσεως – Ύδρα 2014.


Ο Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης προκηρύσσει τον 41ο 
αγώνα της Ελληνικής Επαναστάσεως – Ύδρα 2014.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 21 Μαρτίου µέχρι την Κυριακή 
23 Μαρτίου 2014 και τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου Ύδρας. 

Φιλοξενών Όµιλος: ο Υδραϊκός Ναυτικός Όµιλος (Υ.Ν.Ο.) 

Η διεύθυνση της Γραµµατείας και της Επιτροπής Αγώνος είναι η ακόλουθη:
 Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
 Τηλ: 210 4123357, 210 4122352, 210 4113201 
 Fax: 210 4227038 
 Email: horc@otenet.gr 
 Web site: www.horc.gr