ΑΙΤΗΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Breaking

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

ΑΙΤΗΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι βοηθοί προπονήτριας των κολυμβητικών τμημάτων του Υδραϊκού Ναυτικού Ομίλου για το έτος 2015 παρακαλούνται να κάνουν αίτηση μέχρι και 10 Ιουνίου 2015.
Η αίτηση να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση yno@otenet.gr .
Πληροφορίες : Αναστασία Μαυρομάτη  

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΔΩ