ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Breaking

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 1999

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ


ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΕΠΙΘΕΤΟ:                 

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:

Α.Δ.Τ. ΠΑΤΕΡΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΑΡ.ΣΩΣΙΒΙΟΥ:

  Ο/Η  παρακάτω υπογραφόμεν___ δηλώνω ότι με ατομική μου ευθύνη επιτρέπω στ_____________________________________________
να λάβει μέρος στα μαθήματα κολύμβησης του Υδραϊκού Ναυτικού Ομίλου. Επίσης ,  υποχρεούμαι να επιστρέψω το σωσίβιο που χρησιμοποιεί  το παιδί μου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αλλιώς θα καταβάλλω στον υπεύθυνο του Υ.Ν.Ο. το χρηματικό ποσό των 20 €.


ΥΔΡΑ       /        /   ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑPrint Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF