«ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΦΑΝΗ». - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Breaking

Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

«ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΦΑΝΗ».

«ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΦΑΝΗ».O ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 45ΧΡΟΝΗ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ,ΑΝΤ/ΔΡΟΣ,ΕΦΟΡΟΣ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΣΕ ΑΥΤΟΝ.ΚΑΛΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ.